07/01/2021

EICO saa uuden kehityskeskeisen omistusrakenteen

EICO saa uuden omistusrakenteen, jossa pääomarahasto Dansk Ejerkapital ostaa suuremman vähemmistöosuuden yrityksestä, kun taas ylin johto säilyttää omistusosuutensa.

EICO saa uuden kehityskeskeisen omistusrakenteen

EICO saa uuden omistusrakenteen 1. heinäkuuta 2021. Dansk Ejerkapital siirtyy omistajapiiriin, pääomarahasto ja nyt entinen osakkeenomistaja Vækst-Invest astuu pois, kun taas ylin johto ja muut sijoittajat säilyttävät omistuksensa yhtiössä.

- Olen erittäin tyytyväinen uuteen omistusrakenteeseen, jota kohtaan minulla on suuria ja kunnianhimoisia odotuksia. Olemme punninneet useita vaihtoehtoja pitkään, ja on ilahduttavaa, että olemme saaneet nyt vahvan sopimuksen. Dansk Ejerkapital on erittäin ammattitaitoinen kumppani, joka sijoittaa ja kehittää pieniä ja keskisuuria tanskalaisia yrityksiä läheisessä yhteistyössä omistajien ja johdon kanssa. Uusi omistaja tuo mukanaan epäilemättä uusia taitoja ja mahdollisuuksia vielä suuremman kasvupotentiaalin saavuttamiseen, mutta sillä ei tule olemaan sen suurempaa vaikutusta Eicon päivittäiseen toimintaan - ei suhteessa johtoryhmään, työntekijöihin, asiakkaisiin tai toimittajiin, sanoo EICOn toimitusjohtaja Michael Jacobsen.

Dansk Ejerkapital ostaa 40 prosentin omistusosuuden EICO: sta, kun taas loput 60 prosenttia jaetaan EICOn toimitusjohtajan Michael Jacobsenin, EICOn CSO: n Niels Poulsenin ja hallituksen puheenjohtajan Poul Sandin kesken, mikä tekee Dansk Ejerkapitalista vähemmistösijoittajan yrityksessä.

- Kunnianosoitus edellistä omistajaa, Vækst-Investiä kohtaan, joka on ollut omistajana vuodesta 2011 - kymmenen vuoden ajanjakso, jonka aikana EICO on kasvattanut liikevaihtoaan lähes 400 prosenttia. Vækst-Invest on ollut merkittävä toimija ja tärkeä ja ammattitaitoinen kumppani tarjotessaan EICO: lle vahvan tulevaisuuteen suuntautuvan perustan, sanoo Michael Jacobsen.

Uusi omistaja, Dansk Ejerkapital, on yksi maan vanhimmista ja kokeneimmista pääomarahastoista. Rahasto on erikoistunut vähemmistösijoituksiin pieniin ja keskisuuriin tanskalaisiin yrityksiin, joilla on merkittävä kasvupotentiaali ja joita hoitavat itsenäiset ja ammattitaitoiset omistajajohtajat.

- EICO on terve ja vahva yritys, jolla on suuret mahdollisuudet. Se on kasvanut pienestä yrityksestä ammattimaiseksi B2B-yritykseksi, jonka liikevaihto on seitsennumeroinen Pohjoismaissa. EICO haluaa muun muassa sijoittua entistä vahvemmaksi koko Pohjoismaiden laajuudella, ja se on tavoite, jonka tukemisesta meillä on huomattavaa kokemusta. EICOn työntekijät, vahva yrityskulttuuri ja hyvät arvot ovat vieneet yrityksen sinne, missä he ovat tänään. Odotamme innolla kumppanina tulevaa kehitystä ja kasvua, sanoo Sune Diernæs, Dansk Ejerkapitalin sijoituspäällikkö.

EICO saa uuden kehityskeskeisen omistusrakenteen